Główka strony

Medytacje

MEDYTACJA ARCHANIOŁÓW

Przede mną Rafał,

Za mną Gabriel,

Po mojej prawej Michał,

Po mojej lewej Uriel,

Nade mną Jofiel,

Pode mną Zadkiel,

Pośrodku Haniel, chroniony i ukryty w Boskim bycie pośrodku sześcioramiennej gwiazdy

W ochronnej kuli błyszczy i promieniuje

JESTEM KTÓRY JESTEM, JESTEM KTÓRY JESTEM.

Archanioł MICHAŁ

Po mojej prawej Archanioł Michał

Archaniele Michale, Archaniele Michale, Archaniele Michale

Proszę przybądź do mojego życia, dotknij mnie swym błękitnym skrzydłem

I podnieś na duchu.

Jestem gotów, aby przyjąć Twoje wskazówki i zwyciężyć nad swoim niższym ja.

Jestem gotów umocnić swoją wiarę w dobro tkwiące w ludziach i Boże miłujące Światło.

Jestem gotów, aby być wolnym.

Jestem gotów, aby złączyć się z Tobą w źródle niebieskiego Światła.

Niech tak się stanie.

Po mojej prawej Archanioł Michał.

Archanioł JOFIEL

Nade mną Archanioł Jofiel

Archaniele Jofielu, Archaniele Jofielu, Archaniele Jofielu,

I ty moja prawdo przybądź do mojego życia.

Dotknij mnie swym złocistym skrzydłem i połącz mój umysł z sercem,

aby mądrość najwyższej prawdy połączyła się ze mną

I pozwoliła podążyć ścieżką ku oświeceniu.

Jofielu jestem gotów, aby być pielgrzymem

I znaleźć drogę do domu Ojca

Jestem gotów być cierpliwym i pokornym uczniem w naszym uniwersytecie życia.

Jestem gotów być mądrością, tak jak Ty i zamieszkać w sercu Boga.

Jestem gotów, aby połączyć się z Tobą w źródle złocistego Światła.

Niech tak się stanie.

Nade mną Archanioł Jofiel

Archanioł HANIEL

Pośrodku Archanioł Haniel

Archaniele Hanielu, Archaniele Hanielu, Archaniele Hanielu,

Przybądź do mojego życia kochająca Boża obecności.

Dotknij mnie swym różowym skrzydłem przekazując dar bezwarunkowej miłości,

aby pobudzić przepływ emocjonalnej siły serca.

Hanielu jestem gotów, aby moje serce przepełniło się wdzięcznością i nieskończoną dobrocią.

Jestem gotów pokochać siebie i iść za głosem swojego serca.

Jestem gotów stać się prawym i uczciwym człowiekiem.

Jestem gotów Hanielu połączyć się z Tobą w źródle różowego Światła.

Niech tak się stanie.

Pośrodku Archanioł Haniel.

Archanioł GABRIEL

Za mną Archanioł Gabriel

Archaniele Gabrielu, Archaniele Gabrielu, Archaniele Gabrielu,

Proszę przybądź do mojego życia wnosząc Światło czystości i niewinności.

Dotknij mnie swym białym skrzydłem przynosząc ulgę i dobre nowiny na dalszą drogę.

Gabrielu proszę uwolnij mnie od przeszłości i starych zakorzenionych wzorców.

Jestem gotów być czysty i niewinny.

Jestem gotów narodzić się na nowo w Twoim białym świetle zrozumienia.

Jestem gotów uczynić ze swojego ciała świątynię , w której mieszka Dusza.

Gabrielu jestem gotów połączyć się z Tobą w kryształowo białym źródle światła.

Niech tak się stanie.

Za mną Archanioł Gabriel.

Archanioł RAFAŁ

Przede mną Archanioł Rafał

Archaniele Rafale, Archaniele Rafale, Archaniele Rafale,

Ty również przybądź do mojego życia i otul mnie swoim szmaragdowym skrzydłem uzdrowienia.

Utul strudzone ciało, zmęczony umysł i skołataną Duszę.

Bądź mi przewodnikiem i lekarzem w moim życiu.

Jestem gotów przyjąć wiedzę o sztuce leczenia Duszy i rozwijać samoświadomość istnienia.

Jestem gotów rozpoznać wewnętrzną siłę wiary i intuicji.

Jestem gotów, aby każda komórka mojego ciała promieniowała światłem doskonałej czystości.

Rafaelu jestem gotów połączyć się z Tobą w szmaragdowym źródle Światła uzdrowienia.

Niech tak się stanie.

Przede mną Archanioł Rafał.

Archanioł URIEL

Po mojej lewej Archanioł Uriel.

Archaniele Urielu, Archaniele Urielu, Archaniele Urielu,

Proszę przybądź do mojego życia.

Oświeć moją Duszę i rozpoznaj jej ciemne zakamarki.

Dotknij mnie swym rubinowym skrzydłem dając siłę w walce z cieniami życia.

Bądź mym ogniem, w którym wypalają się wszystkie stare wzorce i moje iluzje.

Urielu bądź mym sędzią i obdarz mnie łaską na wieki.

Jestem gotów, aby zrobić rachunek sumienia

Jestem gotów zmierzyć się ze swym lękiem, który ogranicza moje światło

jestem gotów stać się dzieckiem Boga.

Urielu jestem gotów połączyć się z Tobą w rubinowym źródle Światła.

Niech tak się stanie.

Po mojej lewej Archanioł Uriel.

Archanioł ZADKIEL

Pode mną Archanioł Zadkiel.

Archaniele Zadkielu, Archaniele Zadkielu, Archaniele Zadkielu,

Przybądź do mojego życia wnosząc fioletowy płomień przemiany i wolności.

Otul mnie potęgą swych fioletowych skrzydeł, dając umiejętność wybaczenia dawnych uraz.

Ukochany Zadkielu rozpal we wszystkich moich niższych ciałach transformacyjny płomień przemiany.

Przemieniaj w Światło każdy dysharmonijny ton, aż usłyszysz we mnie pieśń, która jest głosem Boga.

Jestem gotów ujrzeć prawdę i podążać ku wieczności.

Jestem gotów być w jedności ze swoją Duszą, realizować jej plan na to życie.

Jestem gotów umiłować wolność i przebaczenie.

Zadkielu jestem gotów połączyć się na wieczność z Twoim fioletowym źródłem Światła.

Niech tak się stanie.

Pode mną Archanioł Zadkiel.

Zakończenie

Przede mną Rafał

Za mną Gabriel

Po mojej prawej Michał

Po mojej lewej Uriel

Nade mną Jofiel

Pode mną Zadkiel

Pośrodku Chamuel

Chroniony i ukryty w Boskim bycie pośrodku sześcioramiennej gwiazdy

W ochronnej kuli błyszczy i promieniuje

JESTEM KTÓRY JESTEM

 

Przed Tobą Archanioł Rafał

Za Tobą Archanioł Gabriel

Po Twojej prawej Ja Jestem

Po Twojej lewej Archanioł Uriel

Nad Tobą Archanioł Jofiel

Pod Tobą Archanioł Zadkiel

Pośrodku Archanioł Chamuel chroniony i ukryty w Boskim bycie pośrodku sześcioramiennej gwiazdy

W ochronnej kuli błyszczy i promieniuje

JESTEŚ KTÓRY JESTEŚ

Informacja: trzeba zrobić przerwę pomiędzy każdym Archaniołem około 3-5 minut.

MEDYTACJA LAWENDOWA

do odmawiania codziennie w domu łącząc się z innymi w Intencji Pokoju Harmonii, Światła, Miłości i łagodnych przemian ZIEMI, POLSKI, i dla jej mieszkańców Wzrostu Świadomości i tego co każdy poczuje w Sercu Swoim.

 

Jeśli chcesz dołączyć duchowo, gdziekolwiek jesteś fizycznie, do Medytacji każdego dnia (lub kiedy poczujesz taką potrzebę, każdy może dołączyć) o 22:00 pozostając w ciszy, najlepiej przy zapalonej świecy przez ok. 5 minut, a następnie zaczynając od 22:05 odmawiamy 7 razy, z mocą poniższą Afirmację-Zawołanie

 

Jam Jest Światłem
Płonącym Światłem
Promiennym Światłem
Potężnym Światłem
Bóg spala ciemność we mnie
przemieniając ją w Światło
Jam Jest dziś Ogniskiem
Centralnego Słońca
Przepływa przeze mnie Kryształowa Rzeka –
Światła, Żywa Fontanna,
której naznaczyć nigdy nie mogą
myśl ludzka ani uczucie
Jam Jest Przybytkiem Boskości
Ciemność, która mnie wykorzystywała
pochłonięta jest potężną. Rzeką Światła,
którą Jam Jest
Jam Jest, Jam Jest, Jam Jest Światłem
Żyję, żyję, żyję w Świetle
Jam Jest Światła Pełnym Wymiarem,
Jam Jest Światła Najczystszym Zamiarem
Jam Jest Światłem, Światłem, Światłem
Zalewającym świat
dokądkolwiek idę
Błogosławiącym,
potęgującym
i głoszącym cel
Niebiańskiego Królestwa.

 

Wszystkich którzy biorą udział w programie zabierania mojego potencjału
wzywam do korekcji!
Przypominam i ostrzegam
– moja wola, rozum i serce są nienaruszalne!
Zabierajcie swoje programy!
Zwracajcie mój skradziony potencjał
i uchodźcie w swój czas i przestrzeń!
Życzę oświecenia, miłości, zdrowia i rozumu!

 

Działanie tej intencji jest niezależne od światopoglądu, czasu czy odległości

Oczyszczanie czakrzi Fioletowym Płomieniem

Jam Jest istotą Fioletowego Ognia, Jam Jest czystością, jakiej pragnie Bóg!

Me serce jest czakrą Fioletowego Ognia, Ma serce jest czystością, jakiej pragnie Bóg!

Ma czakra gardła jest kołem Fioletowego Ognia, Ma czakra gardła jest czystością, jakiej pragnie Bóg!

Mój splot słoneczny jest słońcem Fioletowego Ognia, Mój splot słoneczny jest czystością, jakiej pragnie Bóg!

Me trzecie oko jest ośrodkiem Fioletowego Ognia, Me trzecie oko jest czystością, jakiej pragnie Bóg!

Ma czakra duszy jest kulą Fioletowego Ognia, Ma dusza jest czystością, jakiej pragnie Bóg!

Ma czakra korony jest lotosem Fioletowego Ognia, Ma czakra korony jest czystością, jakiej pragnie Bóg!

Ma czakra podstawy jest krynicą Fioletowego Ognia, Ma czakra podstawy jest czystością, jakiej pragnie Bóg!

Afirmacje na temat Wolności poprzez Wybaczeniezi wykorzystaniem Fioletowego Płomienia

Poprzez moc, miłości i miłosierdzie mojej wspaniałej Obecności JA JESTEM
Przywołuje Fioletowy Przemieniający Płomień
by płonął w mym wnętrzu,
by przemienił wszystko, co nie jest najwyższym płomieniem światła.

Przebaczam... Przebaczam... Przebaczam...
poprzez moje współczucie, miłość i miłosierdzie wszystkim i wszystkiemu,
co kiedykolwiek wyrządziło mi jakąkolwiek krzywdę,
a poprzez Fioletowy Przemieniający Płomień przebaczenia
uwalniam się teraz i wyzwalam, by posuwać się naprzód
w obrębie miłości fioletowego ppromienia Świętego Ducha Bożego
tak, iż przebaczone mi zostaje wszystko i uwolniony jestem
karmicznego cyklu,
od ograniczeń praw przyczynowo-skutkowych.

Dziękuję ukochanemu Źródłu życia
za ten płomień przebaczenia
płomień wolności.

 

Jestem dziś odnowiony i wniosę tę odnowę w swoje życie
będę wyrażać tę moc w tym świecie tak spontanicznie jak jest w mojej mocy,
tak, jak ona została mi objawiona.

Przywołuję te moce teraz, by przyniosły mi te żywioły,
które ujawnią moje talenty,
bym mógł je odkryć.

Merlin

 

 

pliki do pobrania

Medytacje Danieli Medytacje format A5
Medytacje Danieli Medytacje format A4
Medytacje Danieli Medytacje format A5 - książeczka do złożenia (należy wydrukować dwustronnie i złożyć jak książkę)
Projekt i wykonanie